Våra Sociala MediaFRÅN IDÉ TILL FÄRDIG

PRODUKT!


REKLAM SKA INTE KOSTA MER ÄN DEN GER!

FOTOGRAFERING

Det finns många sätt att presentera media på. Ett sätt är att spegla sin verksamhet/profil/profilering med
visuella bilder - foton!

Ibland kanske idéer/tankar sinar med HUR man ska fotografera, eller så ha man inte rätt utrustning för att ta
de där knivskarpa bilderna som man skulle vilja visa upp för att marknadsföra sig själv eller företaget.

Månsson Media har ingen studio och ej heller utbildning i fotografering ... vi fotograferar i verkligheten och
improviserar mycket ... vilket oftast ger ett mycket tillfredsställande resultat!

Med bra utrustning, kreativa tankar och fantasi kan man skapa bilder som besökaren/läsaren attraheras av!

PRISER 

Vi debiterar 300 kr ex moms per påbörjad halvtimme
för de jobb vi gör + milersättning 24 kr ex moms/mil.
Krävs annat färdmedel (flyg, tåg, båt) debiteras även
biljettkostnaden för detta.

För efterredigering av bilder gäller samma taxa.

COPYRIGHT ©

Tills dess att arbetet och bilderna är betalda av kund
äger Månsson Media copyright på samtliga bilder!

I samråd med kund har Månsson Media rätten att
använda bildmaterial som inte innehåller personer
eller andra känsliga objekt/uppgifter som direkt kan
härledas till individ, adress eller telefonnummer.

Syftet till användande kan exempelvis vara grafiska
element, bakgrunder eller skildringar där just ER bild
är optimal.

LEVERANS

Bilderna kan levereras på följande sätt: CD, DVD,
USB-minne (kostnad tillkommer), Minneskort
(kostnad tillkommer), E-post, FTP-Server,
Filöverföring.

VAD FOTOGRAFERAS?

Vi fotograferar allt som ligger inom marginalen för
etik och moral. Vi tar inga uppdrag som är
kränkande eller förnedrande och kan skada
person/er, plats/er eller djur.

- Objektsfotografering
- Referensfotografering
- Bakgrundsfotografering
- Reklambilder
- Personalbilder
- Porträtt/Profilbilder

Fråga oss! Vi svarar ärligt! Vi lämnar gärna offert på
större uppdrag ...