Våra Sociala MediaFRÅN IDÉ TILL FÄRDIG

PRODUKT!


REKLAM SKA INTE KOSTA MER ÄN DEN GER!

ANNONS

"Reklam är skapande och spridande av information som har till syfte att lysa upp och skapa uppmärksamhet
runt idéer, varor och tjänster, samt påverka och ändra människors åsikter, värderingar och handlingar, i första
hand konsumtionsbeteende. Oftast är avsändaren ett företag, och mottagaren en konsument. Konsumenten
kan vara en enskild person eller ett annat företag.

Avsikten med reklam är ofta att marknadsföra ett företags produkter eller tjänster med slutmålet att öka
försäljningen av dessa, och därmed företagets inkomster." ... (Wikipedia 2012)

Månsson Media hjälper ER att skapa/designa annonser efter ERA önskemål. Tillsammans hittar vi en design
som fångar ögat hos konsumenten och förmedlar den känsla och det budskap du eller ditt företag vill
lyfta fram!

REFERENSMATERIAL 

Nedan ser ni exempel på annons vi skapat/designat för en av våra kunder ... Det kan vara till tryckt dagspress
såväl som till webb och annan media ...